Sunday, January 07, 2018

Naznala jsem, že možná jsem, jaká jsem díky jedinečnému setu okolností a stejně tak může existovat jedinečný způsob života, který je pro mě nejlepší. Takže jsem se vydala na quest hledat věci, co mi nejen dělají dobře, ale které z nich mi dělají úplně nejlépe :)

No comments:

Post a Comment